PRIVACY BELEID

1. WIE ZIJN WIJ?

Gracia BVBA, met maatschappelijke zetel te Desguinlei 222, 2018 Antwerpen, België, BTW : BE 0817 545 692 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Gracia Live organiseert concerten en evenementen in België.

Concerten zoals o.a. :  Adele, Céline Dion, Bob Dylan, Neil Young, Paul Simon, Duran Duran, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Seal, Jamiroquai, Cat Stevens, Dream Theater,…

Evenementen zoals o.a. : Disney On Ice, Top Gear Live, Lord of the Dance, Mayumana, Lord of the Rings in Concert, Harry Potter in Concert, The Art of Banksy

2. CONTACT

Onze contactgegevens zijn:
Tel.:+32/3 260 94 94
Email: info@gracialive.be

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Gracia Live verwerkt persoonlijke informatie van haar (potentiële) klanten  enkel in het kader van het aanbod van haar diensten.

Zo verwerkt Gracia Live uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, zowel wat betreft klanten,  als wat betreft personen die interesse hebben getoond in onze diensten (bijvoorbeeld speciale aanbiedingen, vroegboekkortingen, VIP early announcements, presale aankondigingen, een artiest met een boodschap voor  zijn Belgische fans, een exclusieve wedstrijd voor fans,…).

Verder verwerken wij uw persoonsgegevens eveneens in het kader van klantenbeheer, waaronder communicatie m.b.t. een event of concert waarvoor u over een ticket beschikt bijvoorbeeld meedelen van praktische informatie vlak voor een concert, annulering van een evenement, opvolging betaling enz.

4. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Gracia live verwerkt persoonsgegevens die we rechtstreeks van u hebben gekregen, dan wel via derden, en m.n. via ondernemingen die diensten leveren m.b.t. de verkoop van tickets voor diverse events.

Gracia Live verwerkt enkel de volgende categorieën van persoonsgegevens, welke nuttig zijn voor een optimale beleving van onze (potentiële) klanten:

–            Uw naam
–            Uw voornaam
–            Uw emailadres
–            Uw adres
–            Uw taalvoorkeur
–            Informatie over type evenementen die u interesseren
–            naam & locatie & datum van bezocht evenement, datum en tijdstip van registratie.

Onze website is enkel bedoeld voor volwassenen en dus niet bedoeld voor kinderen. Wij verzamelen in principe geen persoonsgegevens van kinderen. Neem contact met ons op als u een ouder of wettelijke voogd bent en u denkt dat uw kind ons gegevens heeft verstrekt.

5. OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ DEZE GEGEVENS?

Wij zullen de gegevens die u ons verstrekt voor bovengenoemde doeleinden verwerken omdat:

–            het noodzakelijk is om een contract uit te voeren waarbij u partij bent;
–            u ons hiervoor de toestemming hebt gegeven als potentiële klant;
–            we een legitiem belang hebben om dit te doen, met name trachten wij zo efficiënt mogelijk te communiceren over events en concerten om de organisatie hiervan te promoten en te optimaliseren. U als klant zal in de mate van het mogelijke geïnformeerd blijven over de evenementen en concerten, gelijk of gelijkaardig aan deze waarin u eerder interesse toonde.

6. AAN WIE GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR?

Gracia Live geeft persoonsgegevens niet door, behalve zoals hierna beschreven. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

–            dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren op basis van onze instructies, welke geselecteerd zijn op zorgvuldige basis. De verwerkers waarmee wij samenwerken nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens.

We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens die we over u hebben over te dragen in het geval we onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvinden, dan zullen we redelijke inspanningen leveren om de overnemer ertoe te brengen die door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met ons privacy beleid.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Gracia Live zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Gracia Live gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden, die maximaal 10 jaar bedraagt te rekenen van het laatste concert of event georganiseerd door Gracia Live dat u bijwoonde. Daarna zullen we de persoonsgegevens op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

8. WELKE RECHTEN HEEFT U?

U beschikt over bepaalde rechten en keuzes in verband met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Onderaan elke e-mail die u ontvangt als betrokkene is een duidelijke link aanwezig met directe toegang tot al uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen.

Daar kunt u al uw persoonlijke gegevens raadplegen, aanvullen, wijzigen en u kunt ook u uitschrijven uit alle e-mail communicaties van Gracia Live. Wij wijzen u uitdrukkelijk op het recht op bezwaar tegen elke verwerking van de persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De mailinglijst is ook gekoppeld met Facebook, Instagram en Google. Gracia Live organiseert zelf deze lijsten niet. Uitschrijven voor alle platformen Google, Facebook & Instagram, Twitter en LinkedIn gebeurt via bijvoorbeeld de Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ .

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gracia Live en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gracialive.be .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Gracia Live houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

Gracia Live wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be