Informatie doorverkoop tickets

Informatie doorverkoop tickets

Gracia Live en Tele Ticket Service

overwegen actie tegen doorverkopers tickets Adele tegen woekerprijzen

 
Organisator Gracia Live en het officiële ticketverkoopbureau Tele Ticket Service nemen kennis van de berichten inzake de lucratieve doorverkoop van tickets voor de concerten van Adele op de website van onder meer Seatwave.be.

Zij betreuren deze praktijk en wijzen er vooreerst op dat Gracia Live een volledig onafhankelijke concertorganisator is zonder enige binding met Seatwave of andere secundaire ticketverkoopbureaus. Tele Ticket Service is op zijn beurt een onafhankelijk ticketverkoopbureau zonder enige band met Ticketmaster en Seatwave.

Ticketdoorverkoper Seatwave is een dochteronderneming van Ticketmaster, dat instond voor de officiële verkoop van de concerten die plaatsvinden in enkele Europese landen, waaronder Nederland (maar niet in België). Dergelijke verbondenheid van firma’s die zowel actief zijn op de officiële primaire als op de secundaire markt is uiteraard onaanvaardbaar en zorgt voor een kunstmatige stijging van de ticketprijzen, aldus Tele Ticket Service.

De doorverkoop aan woekerprijzen is daarenboven illegaal in België. Het faciliteren hiervan via een website is strafbaar. Ook personen die via dergelijke sites een “te veel” aan aangekochte tickets te koop aanbieden lopen het risico strafrechtelijk gesanctioneerd te worden. Tele Ticket Service is in contact met de Economische Inspectie inzake het gevolg dat hieraan moet worden gegeven. Tele Ticket Service zal actief in kaart brengen welke personen hierbij betrokken zijn, en zal deze gegevens aan de bevoegde dienst bezorgen. Ticketkopers die hun tickets via de secundaire markt te koop aanbieden riskeren dus gerechtelijke vervolging.

Tele Ticket Service en Gracia Live gaan tevens na welke legale mogelijkheden aangewend kunnen worden om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Zij waarschuwen geïnteresseerde kopers dat hen de toegang tot de zaal kan worden geweigerd. Bovendien bestaat het risico dat de tickets die via Seatwave of andere herverkoopsites worden aangeboden vals zijn.

Kopers wordt ten slotte afgeraden hun tickets op de sociale media te plaatsen met zichtbare streepjescode. Ook dit kan aanleiding geven tot vervalsing.

Contact:

Gracia Live, Desguinlei 222, 2018 Antwerpen, België
www.gracialive.be
info@gracialive.be

Tele Ticket Service, Schijnpoortweg 119, 2170 Merksem, België
www.teleticketservice.com